Tilmelding Spillerbank/Reservebænk!

Vær med til at holde spillet igang!

Et stort ønske fra flere af vore medlemmer!

Hvis du gerne vil have mere spilletid, kan du tilmelde dig "Reservebænken"

Du skal kunne træde til med kort varsel og hjælpe ved diverse fravær/afbud

Du får mere spilletid og du er til stor hjælp for andre hold, der også får mere spilletid.

Opgiv navn og telefonnummer.