Lejre Kommunes Idrætshaller.

Restriktionerne for kultur og fritidsområdet: 

 

 

 

 

Vi skriver til jer, for at informere jer om ændringer indenfor kultur & fritidsområdet i Lejre Kommune.

Således gælder fra torsdag den 6. maj:

  • Alment indendørs forsamlingsloft på 25 personer og udendørs forsamlingsloft på 75 personer, hvor intet andet nævnes.
  • Alle indendørs idrætsaktiviteter for personer under 18 og over 70 år åbnes, med krav om coronapas for personer over 18 år. Toiletter, omklædning- og badefaciliteter er åbne.
  • Indendørs idrætsaktiviteter åbner for personer mellem 18 og 70 år, med krav om coronapas. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer mellem 18 og 70 år. Toiletter, omklædning- og badefaciliteter er åbne.
  • Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas. Her skal være bemanding i åbningstiden til at sikre kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
  • Udendørs idræts- fritids- og foreningsaktiviteter kan afvikles i organiseret holdregi af 75 personer, med anbefaling om afstandskrav på 2 meter. Toiletter, omklædning- og badefaciliteter er åbne.
  • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, åbnes med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, siddende med retning mod et fokuspunkt. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer.

Om coronapasset.

Personer over 18 år skal kunne fremvise coronapas, altså dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte, for at deltage i indendørs aktiviteter.
Det påhviler den fysiske eller juridiske person, som råder over lokalet, at sikre kontrol af coronapas. Det betyder fx, at hvis en forening har booket et lokale, så er foreningen ansvarlig for at kontrollere egne medlemmers og egne besøgendes coronapas inden der gives adgang til lokalet.

Vi anbefaler, at det tildeles holdledere og instruktører, den rolle at udføre kontrol.

Lejre Kommune sikrer synliggørelse af krav om coronapas ved adgangspunkter til bygninger.

 

Coronapasset kan både foreligge i papirformat og elektronisk.

Der gælder generelle undtagelser fra kravet om at fremvise coronapas, herunder:

  • Børn under 15 år.
  • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

 

Vil du læse mere om håndteringen af coronapasset kan du gøre det her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

 

Dette brev er sendt til kontaktpersoner for foreninger, bestyrelser i kulturhuse, brugerrådsformænd, halbestyrelsesmedlemmer og ansvarlige for faciliteter.

Vi vil bede jer hjælpe med at kommunikere de ændrede retningslinjer til jeres brugere. Vedhæftet er plakat om anvendelse af Coronapas.

 

Der kan løbende ske ændringer og justeringer. Dette vil vi hjælpe med at videreformidle til jer.
Har du spørgsmål, kommentarer eller information du vil dele, kontakt venligst på mobil 24894238 eller mail haku@lejre.dk

Hasse Kürstein
Center for Kultur & Fritid
Tlf.: 24894238

haku@lejre.dk

OPSLAG

Med coronapasset skal du dokumentere ét af disse krav:

• Du er færdigvaccineret

• Du har haft corona inden for de seneste 14-180 dage

• Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer.

Husk også at vise ID.

Følger du ikke retningslinjerne, kan du blive bortvist. Find dit coronapas på bl.a. Sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Spørgsmål om coronapas: Ring 70 20 02 33 eller besøg www.coronasmitte.dk  , hvor du også kan læse om andre former for dokumentation